Hướng dẫn sử dụng: Hiện nay trang web có 70253 file tài liệu.
Lưu ý:
+ Gõ đầy đủ tên sách hoặc các từ khóa liên quan thì dễ tìm đúng tài liệu đang tìm hơn.
+ Ebook có thể tìm thấy lặp do được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.
+ Bản quyền (nếu có) của các tài liệu thuộc về tác giả/nhà sản xuất.

Kết quả

STT Tên sách Tác giả Download
1 Dữ liệu lớn - Big data N/A [V] [pdf - 2.3 MB]
2 Dữ liệu lớn - Big data N/A [V] [pdf - 18.8 MB]
3 Dữ Liệu Lớn - Big Data Nhiều tác giả [V] [epub - 1.4 MB]
4 Dữ Liệu Lớn - Big Data Nhiều tác giả [V] [mobi - 1.3 MB]
5 Dữ Liệu Lớn - Big Data Nhiều tác giả [V] [pdf - 2.3 MB]