Hướng dẫn sử dụng: Hiện nay trang web có 70253 file tài liệu.
Lưu ý:
+ Gõ đầy đủ tên sách hoặc các từ khóa liên quan thì dễ tìm đúng tài liệu đang tìm hơn.
+ Ebook có thể tìm thấy lặp do được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.
+ Bản quyền (nếu có) của các tài liệu thuộc về tác giả/nhà sản xuất.

Kết quả

STT Tên sách Tác giả Download
1 G. Polya - Sáng tạo Toán học N/A [V] [pdf - 132.8 MB]
2 G. Polya – Giải một bài toán như thế nào? N/A [V] [pdf - 3.2 MB]
3 G. Polya – Sáng tạo toán học N/A [V] [pdf - 132.8 MB]